به خانواده ندا بپیوندید

متقاضی گرامی

در صورت تایید اولیه جهت انجام مصاحبه حضوری ، حداکثر تا ده روز آینده با شما تماس گرفته خواهد شد.

"*موارد ستاره دار ضروری میباشد

فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, png, pdf, xls, xlsx, doc, docx, Max. file size: 20 MB, Max. files: 2.